Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj

 

Dziecko:

 

  • potrafi nazwać swoją miejscowość, ważniejsze obiekty i miejsca
  • rozpoznaje ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu, określa pełnione przez nie funkcje
  • rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
  • potrafi nazwać swoją ojczyznę i jej stolicę
  • rozpoznaje symbole narodowe: flagę, godło, hymn narodowy
  • nazywa państwa sąsiadujące z Polską
  • poznaje łąkę wiosną oraz sposoby jej wykorzystania przez rolników
  • opisuje wygląd rodziców; podaje ich charakterystyczne cechy (wygląd, charakter)
  • aktywnie uczestniczy w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.)
  • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych