Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi,
  • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
  • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
  • oglądanie zdjęć przedstawiających piękno przyrody i zdjęć przedstawiających przyrodę zniszczoną przez człowieka,
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
  • rozwijanie umiejętności liczenia,
  • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy,
  • rozwijanie sprawności manualnych,
  • umuzykalnianie dzieci.