Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

Dziecko:

  • obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia ważniejsze instytucje i ważne miejsca
  • wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras, o osobach niepełnosprawnych, deklaruje chęć niesienia im pomocy 
  • podaje propozycje spędzania wolnego czasu latem
  • wymienia zasady zachowania, które należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku
  • czyta proste teksty
  • utrwala strony prawą i lewą
  • rozpoznaje i nazywa cyfry 0- 10, rozwiązuje proste zadania matematyczne,
  • wykonuje prace plastyczne i inne zadania według podanej instrukcji, rysuje, maluje farbami
  • spiewa piosenki,recytuje, tańczy
  • aktywnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych