Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

PERSONEL PRZEDSZKOLA

Dyrektor

mgr  Jadwiga  Lasota

nauczyciel  dyplomowany

 

Kadra  pedagogiczna :

 

Grupa "  SŁONECZKA"

 

mgr Barbara Białczak - nauczyciel kontraktowy

Anna  Próchniak  - nauczyciel stażysta

mgr Jadwiga  Lasota

 

Grupa "STOKROTKI"

 

mgr  Olga  Strojecka- nauczyciel  mianowany

 

Grupa "RYBKIi "

mgr  Barbara  Maciorowska - nauczyciel  dyplomowany

mgr Monika Barwikowska  - nauczyciel mianowany

 

Grupa  "JEŻYKIi"

mgr Bożena Bujnowska  - nauczyciel dyplomowany

 

Grupa  " Pszczółki "

 

mgr  Marlena  Gil  - nauczyciel kontraktowy

GRUPA " MOTYLKI"

 mgr Emilia  Cieślukowska - nauczyciel  stażysta

Katecheta

mgr Katarzyna Kozikowska  - nauczyciel mianowany

SPECJALIŚCI :

Logopeda i oligofrenopedagog:

mgr Olga  Strojecka  - nauczyciel mianowany

Terapia  pedagogiczna:

mgr Monika  Barwikowska- nauczyciel  mianowany

Język angielski

mgrBarbara  Białczak - nauczyciel  kontraktowy

mgr Izabela  Lelo - nauczyciel dyplomowany

 

Personel obsługi przedszkola:

Monika  Ruszczyk  - intendent

Anna  Kukier  - pomoc  nauczyciela

Barbara Krajewska  -  pomoc  kuchenna

Barbara Kondratowicz- woźna  oddziałowa