Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

Jak przebiega dzień w przedszkolu?

6.30 - 8.45        Schodzenie się dzieci.Stwarzanie  warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

                            Gry i zabawy dydaktyczne , konstrukcyjne, tematyczne , badawcze. Praca indywidualna z dzieckiem

                            wymagającym  pracy wyrównawczej oraz z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia poranne , zabawy

                            orientacyjno-porzadkowe.

8.45 - 9.00        Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.

9.00 - 9.30        Śniadanie

9.30 - 10.30      Zajecia wychowawczo - dydaktyczno - kształcące organizowane przez nauczyciela w ramach realizacji

                             podstawy  programowej.

10.30 -11.30     Zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze .Korzystanie z urządzeń rekreacyjno - sportowych

                            w ogrodzie  przedszkolnym.

11.30 - 12.30    Obiad

12.30-13.30        Grupa "Słoneczek" - leżakuje

12.30 - 13.00    Czas relaksu - odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek czytanych , z płytoteki , muzyki relasacyjnej.

13.00- 13.30     Gry i zabawy dydaktyczne , ruchowe , konstrukcyjne , aktywne, działalność plastyczna.

                             Zabawy w sali lub   w   ogrodzie przedszkolnym.

13.30 - 14.00     Podwieczorek

14.00 - 15.00     Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom.

                             Praca indywidualna i zespołowa w zależności  od potrzeb i możliwości dzieci

                             Pobyt na świeżym powietrzu

15.00 - 16.00     Rozchodzenie się dzieci , rozmowy z rodzicami.praca indywidualna z dzieckiem.