Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

Rekrutacja

 

 Podaję do wiadomości, iż wszystkie dzieci, które zostały zakwalifikowane w czasie rekrutacji, są przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Miejsc wolnych- 5.